top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 27.februar

Hellig sky med merke- og minnedager: 27. februar for 300 år siden ble Gottfried Heinrich Bach døpt i Tomaskirken i Leipzig. Han ble født dagen før 26.2.1724. Han var andre barnet til Johan Sebastian Bachs andre kone Anna Magdalena Bach. Hun døde den 27. februar i 1760.

Bach fikk 7 barn med sin første kone. Som enkemann giftet han seg 1721 med den profesjonelle sangerinnen Anna Magdalena Wilcke. Hun var født 22. desember 1701. De fikk 13 barn sammen. Ti av disse til sammen 20 barn døde før de hadde fylt 3 år.

Alle i Bach-familien var involvert i Bach-musikken. Barna var med i et husorkester. Anna Magdalena ledet den store husholdningen. Hun renskrev notene som ektemannen produserte, og hun kopierte ektemannens komposisjoner med hånd. I forskningen diskuteres det om hun også komponerte noen verk selv som senere ble kjent under ektemannens navn. Alle i familien var med på å spre og udødelig-gjøre Bachs musikk.

Sønnen Gottfried Heinrich hadde også et stort musikalsk talent. Han hadde trolig en form for psykisk og/eller sosial funksjonsnedsettelse, kanskje en form for autisme. Dette gjorde at han gjaldt for å være tilbakestående, og han trengte en verge i sitt voksne liv. Hans halvbror Carl Phillip Emanuel skrev senere at Gottfried Heinrich var et geni som ikke fikk utvikle seg. Gottfried Heinrich døde den 12. februar i 1763.

Bildet fra commons.wikimedia.org viser døpefonten i Tomaskirken i Leipzig. Døpefonten er fra 1555 eller 1615. Bak er altertavla fra Paulinerkirken. Denne altertavle var i årene 1984 til 2014 satt opp i Tomaskirken (foto Zarafa Public Domain; kilder bl.a. wikipedia; Reiner Marquard i faz.de fra 26.2.24).
6 visninger

Comments


bottom of page