top of page
img_2436.jpg

Et ekumenisk fellesskap til å fremme åndelig og menneskelig utvikling i trosliv og tjeneste, inspirere til pilegrimsvandringer, gi impulser til kirkens vekst og skape forsoning.

ANAMCARA – COMMUNITY OF AIDAN AND HILDA 

Anamcara-fellesskapet er en del av Community of Aidan and Hilda. Dette er moderfellesskapet med base på The Holy Island of Lindisfarne i England. Community of Aidan and Hilda har flere avleggere rundt i verden. I løpet av de siste tyve årene har Ray Simpson, Graham Booth med flere, drevet sitt arbeid på Lindisfarne for å revitalisere den gamle keltiske trostradisjonen. En regner denne tradisjonen blant de første kristne impulsene som kom til Norge. Den har i seg en spiritualitet som er høyst aktuell i dag. 

Norske Anamcara ble grunnlagt i 2007, og er et spredt fellesskap av mennesker fra flere kirkesamfunn. Vi søker å leve etter Anamcaras grunnregler i våre menigheter. I Norge har vi grupper på Nord-Vestlandet, Sør-Vestlandet, Sørlandet og på Østlandet.

 

Vi lengter etter et dypere trosliv i et samfunn som blir mer og mer individualistisk og konsumsentrert. Vi finner inspirasjon i den gamle keltiske trostradisjonen. Anamcara er derfor en måte å leve troen på, ikke et trosfellesskap eller en menighet.

 

En keltiskinspirert tro legger særlig vekt på: 

  • Forholdet til skaperverket - naturen som Guds synlige ord og vitnesbyrd - og den grunnleggende respekten for dette.

  • Å leve i en forpliktende rytme mellom arbeid, bønn og fritid.

  • Å være bevisst sin indre pilegrimsvandring med Guds hellige ånd som medvandrer.

Mange av oss erfarer at vi «kommer hjem» i åndelig forstand når vi møter den keltiske tradisjonen.

Vi velger å leve etter tre prinsipper: Enkelhet, renhet og lydighet. Vi innretter våre trosliv etter ti veimerker og i en forpliktende rytme mellom arbeid, bønn og fritid. 

Keltisk spir – om Anamcara
ENKELHET

Enkelhet i levemåte. Vi er villige til å være rike eller fattige for Gud, alt ettersom Gud leder. Vi motstår fristelsen til grådighet og påholdenhet, og vi vil ikke manipulere folk eller skaperverket for at vi skal berikes av det. Frimodig bruker vi alt vi har for Gud, uten frykt for at vi kanskje blir fattige.

RENHET

Renhet for Gud. Vi vil leve helhjertet og ikke delt i alle relasjoner. Vi gir Gud hele livet vårt, også vår seksualitet. Vi vil prøve å elske vår neste slik Kristus pålegger oss, og aksepterer Jesu lære om ekteskap og enslig stand. Vi respekterer hvert menneske som Guds skapning og vil tjene dem med generøsitet og åpenhet.

LYDIGHET

Lydighet på den veien Guds Hellige Ånd fører oss. Med glede overgir vi oss selv til Gud. Det å lytte årvåkent er lydighetens rot. Vi opplever størst grad av helhet når vi utvikler en lyttende holdning som lærer oss å skjelne hva som er Guds vilje. Noen har fått karismatiske eller institusjonaliserte gaver på forskjellige vis, og vi samarbeider med disse til vår felles beste. Vi respekterer hver person og deres rolle, og vi forholder oss til hverandre som kroppsdelene forholder seg til hverandre på en kropp (1. Kor 12).

kanadagjess.jpg

VENN – UTFORSKER – VANDRER

Fellesskapet Anamcara er åpent for alle og medlemmene består av tre grupper:

 

Venner, som som er interessert i den keltiske spiritualiteten og det Anamcara står for,
og er åpne for å delta på fellesskapets samlinger.

 

Utforskere, som prøver ut om prinsippene og veimerkene er Guds vei med dem.
Etter to-tre år vurderer gjerne utforskeren å bli vandrer.

 

Vandrere, som kjenner kallet til å leve i enkelhet, renhet og lydighet og følge veimerkene,
og avlegger et hellig løfte om å leve slik.

 

Venn – utforsker – medvandrer
bottom of page