top of page

Livsrytme

Bønn. Vi forplikter oss på en fast bønnerytme. Medvandreren kan om ønskelig gi veiledning i forhold til dette. Fellesskapet anbefaler et mønster for daglig bønn og tilbedelse. Fellesskapet (CA&H) tilbyr bøker for hjelp til en slitesterk form for bønn og tilbedelse, men måten man ber på vil kunne variere ut i fra hva slags personlighetstype man er. Fellesskapet oppfordrer til en fornyelse av all slags bønn (Ef 6,18), og vi forsøker derfor stadig å oppdage nye måter å be på. Vi vil leve i alt fra kontemplativ bønn til feirende tilbedelse.


Arbeid. Vi ser arbeid som en gave fra Gud. Alle medlemmer i fellesskapet bør arbeide, enten det gjelder gjennom rutinemessige aktivitetene i hjem og fritid, eller det gjelder betalt arbeid. Arbeid som er motivert av verdier som kommer i konflikt med Veimerkene bør man, så langt det er mulig, forsøke å unngå. I ydmykhet aksepterer vi det Gud gir oss. Om vi er arbeidsløse eller usikre på hva som er vår oppgave, søker vi veiledning hos vår Medvandrer. Vi vil ikke jobbe for mye, og står fast mot alt press som prøver å få oss til å gjøre det. Vi vil ikke overarbeides fordi det frarøver enten oss selv, andre eller Gud den tiden vi skulle hatt for dem.


Hvile: Den tiden man bruker til hvile og rekreasjon er like viktig som den tiden man bruker til arbeid og bønn. Jesus minner oss på at sabbaten ble skapt for menneskets skyld, og ikke menneske for sabbaten (Mark 2,27). I Bibelen ble selv jorda gitt en sabbat hvert 7. år (3. Mos 25,3-5). Behovet for hvile er en del av skaperverket (1. Mos 2,1-3). Å sette av tid for denne hvilen, som både er hellig og nyskapende, bør være en del av den enkeltes personlige Veimerker.

Herre, vi er et folk ute av kurs.  Åket av våre selvpålagte byrder tynger våre skuldre og skader våre sjeler.  Vi har fylt tiden med ting som gir hjertene steiner for brød. Herre, gi oss tilbake balansen mellom arbeid, bønn og fritid, og lær oss å ta imot søndagens livgivende hvile.

Forny oss ved din ånd, og velsign oss med skaperverkets rolige puls.

Bønn for livsrytme

SALME 460, vers 3 Norsk Salmebok

Gjennom ørsmå hol i dagen, får eg venda mine tankar,

ta eit lite steg til sides, søkja Herren som han er,

gjennom tause, mørke bøter, gjennom lått og gjennom jubel,

leggja fram for Herren Kristus alt det livet som er ber.

bottom of page