top of page

Omsorg for skaperverket

Vi anser Guds skaperverk som grunnleggende godt, men skadet som følge av menneskelig synd og djevelsk ondskap. Vi respekterer derfor naturen, og forplikter oss på å ta vare på og gjenopprette den. Vi vil være økologisk bevisste. Vi vil be for Guds skaperverk og alle hans skapninger, og vi vil motstå alt som skader og ødelegger. Vi ser på skaperverket som et sakrament som viser oss Guds storhet. Vi søker derfor å møte Gud i hans skaperverk, vi vil velsigne og glede oss over det. 

Skapelsens Gud, din ånd svevet over kaos og fødte verdensaltet. Du gledet deg på hver eneste av skapelsens dager, og frydet deg med himmelens hærskarer da du så at alt var godt. Du tente livets gnist i alle dine skapninger, og pustet din ånd inn i mennesket. På den måten skapte du en forening mellom himmel og jord i oss.

 

Gi oss å verdsette og glede oss over vårt slektskap med alt som lever, med hele det skaperverket som du frigjør sammen med oss ved Jesus Kristus.

Bønn for skaperverket

SALME 725, vers 3-4 Norsk salmebok

Jeg er ditt livsrom. Ikke forakt meg!

Bruk meg forsiktig, stell mine sår.

Min kraft er din kraft, min prakt er din prakt.

Jeg er din fremtid, år etter år.

Gud, vår skaper, kilden til livet!

syng med det skapte: Heerren er stor!

Livet skal beskyttes, ikke forrådes.

Husk, barn av jorden: Jeg er din mor.

bottom of page