top of page

Ti veimerker

«Til frihet har Kristus frigjort oss». Den som binder seg til Kristus, legger ut på en pilegrimsvandring med Den hellige ånd som medvandrere. Som en hjelp på vandringen har vi ti veimerker vi knytter livet vårt opp mot.

  • Livslang vandring

  • Livsrytme

  • Forbønnens tjeneste

  • Enkel livsstil

  • Omsorg for skaperverket

  • Helbredelsens tjeneste

  • Åpenhet for Guds Ånd

  • Enhet

  • Misjon

Du hellige, allmektige treenige Gud 
vær mitt skjold og vern i dag,
Fader, Sønn og Ånd som skaper alt ved din kjærlighet.
Til å være mitt skjold i dag påkaller jeg
den mektige, hellige treenighet;
Fader,  Sønn og Ånd, forenet i én sann Gud
som skaper alt ved sin kjærlighet.

Dag for dag, kjære Herre Gud,
lær meg om ditt rike og ditt ord.
Led meg på livets pilegrimsvandring,
frigjør meg til å leve i din rytme,
gjør meg brennende i bønn.
Fri meg fra alt som forstyrrer,
lær meg å verdsette ditt skaperverk.
Gi meg å hele det som er knust,
før meg til dem som lever på kanten av stupet.
Lær meg å fremme enhet i deg.
Gjør meg til et redskap for din rettferd,
sannhet og kjærlighet.

Bønn for veimerkene
bottom of page