top of page

Enkel livsstil

Vi vil leve enkelt, så andre ganske enkelt kan få leve. Vi vil være påpasselige så vi unngår å dømme hverandre, for Gud stiller forskjellige krav til hver enkelt av oss. Vårt feller ansvar er jevnlig å holde fram for Gud det vi tjener, det vi sparer og det vi eier. Vi er bevisst på at vi er forvaltere og ikke eiere av de tingene vi har til disposisjon, derfor gjøre vi dem tilgjengelige for vår Herre slik han måtte ønske. Disse forholdene er det naturlig å vurdere sammen med vår Medvandrer.
En enkel livsstil handler om å verdsette alt i forhold til den enkle skjønnheten skaperverket har. Våre eiendeler, aktiviteter og relasjoner ordnes slik at de virker frigjørende for ånden, og ikke tyngende og distraherende.
Vi søker ikke et liv i selvfornektelse, men gleder oss over alt det gode Gud har gitt oss. Vår livsstil og smak bør reflektere de gudgitte sidene ved vår personlighet. Det finnes en tid for fest og feiring, på samme måte som det finnes en tid for faste. Vi forplikter oss til åpenhet. Vi står imot Mammons innflytelse på samfunnet vårt. Dette gjør vi gjennom vår livsstil, gjestfrihet, forbønn, og gjennom en ordnet og sjenerøs givertjeneste.

Far, fri oss fra presset til å bygge imperier til ære for oss selv.  Minn oss om at den som dør med mye eiendom kan komme til å dø uten deg. Hjelp oss til å skifte fra forfengelighetens glorete kostyme til ydmykhetens enkle drakt.

Forny oss ved din ånd, og lær oss å søke enkelhet.

Bønn for enkel livsstil

SALME 674, vers 2 Norsk Salmebok

Jublende bærer vi fram våre bønner,

deg vil vi tjene som døtre og sønner,

skape som du i vårt enkleste arbeid.

Handling og bønn må bli ett.

bottom of page