top of page

Livslang vandring

Til vår Medvandrer kan vi åpent fortelle hvordan det går på vår åndelige reise. Vi møter vår Medvandrer minst to ganger i året. Han eller hun er en som er kjent med Anamcara og som ønsker å hjelpe oss til å avklare hvor vi er på reisen, hva Den Hellige Ånd gjør i våre liv og hvordan Gud leder oss. Vår Medvandrer respekterer tradisjonen vi kommer fra. Noen vil for eksempel oppsøke en Medvandrer som de trygt kan skrifte til og få absolusjon fra.

Medvandreren gir veiledning i forbindelse med to disipliner som fellesskapet anser som viktige.

 

1. Jevnlig retreat. Hvordan man gjør dette avhenger av den enkeltes livssituasjon og livsstil, men vi anbefaler at man med jevne mellomrom setter av en dag til stillhet og refleksjon og at man årlig drar på retreat.


2. Pilegrimsreiser. Målet med pilegrimsreiser er å gå i fotsporene til Jesus og troens forbilder, og ved det komme i kontakt med mange rike erfaringer som er knyttet til det å være en pilegrim. Slike reiser vil dra oss inn i en dypere hengivenhet til vår Herre Jesus Kristus og inspirere oss til misjon. Medlemmer kan selv søke opp steder for bønn. Fellesskapet anbefaler pilegrimsreiser til steder som har vært viktige for den keltisk kristne tradisjonen slik som Iona, Lindisfarne og til andre og nye steder. Medvandreren kan gi råd og veiledning om det å dra på pilegrimsreise.

Fri oss, Herre, fra egoismens fengsel. Åpne våre hjerter for dem du sender oss som følgesvenner på veien. Skap i oss gjestfrie hjerter, så vi deler din glede med andre, og får deres velsignelse tilbake.  
Gi oss å bringe ditt vennskap til dem som kjenner seg fremmede i verden.
Måtte vi få bringe sjelevennskapets glede til en fremmedgjort og foreldreløs verden.

Forny oss ved din ånd, og gi oss en venn for vandringen.

Bønn for livslang vandring

SALME 663, vers 3 Norsk salmebok

Herre, du kaller fremdeles de små til ditt storverk på jord.

Fortsatt skal stammende vitner forkynne ditt ord.

Tomme og fattige hender fylles med under fra deg.

Sterk er den svake du sender på kallets og løftenes vei.

bottom of page