top of page

Misjon

Vårt mål er at alt det skapte skal bli forsonet med Gud i Kristus (Kol. 1,20). Vi vil søke å leve som ett kristent felleskap ”så verden kan tro” (Joh. 17,21). Målet for Veimerkene er å utvikle et disiplinert åndelig liv som gjør oss til sanne vitner for Kristus i verden. Den keltiske kirken evangeliserte fra grasrotfellesskap som Iona og Lindisfarne.

 

For oss vil det naturlige være å evangelisere ut fra fellesskapet i den lokale menigheten, men også ut fra dette fellesskapet Anamcara. Når vi lever etter Veimerkene, leder Den Hellige Ånd oss til å ta nye initiativ for å føre Gud ut til folket.

 

Vi vil dele vår tro når vi blir gitt en mulighet. Vi evangeliserer ikke bare ut fra plikt, men fordi Guds Ånd gir oss et hjerte for de fortapte. Vi ber Gud virke gjennom oss med tegn og under, til hans ære og ikke til vår. Vårt oppdrag er også å tale for de fattige, de maktesløse og dem som blir urettferdig behandlet i samfunnet vårt. Vi vil tjene dem, og tjene med dem, slik Gud leder oss.

Bønn for misjon

SALME 694, vers 4 Norsk Salmebok

Ditt ord om frelse vil vi bringe ut

med bønn og gaver, alt vi er og har,

til alle ser at Kristus er vart lys,

vårt liv, vårt mål og kjærlighetens svar.

Herre Jesus, du søkte og fant oss der hvor vi var i vårt daglige liv.  Du tok inn hos både de respektable og de foraktede for å gjenforene dem med din far.  Du gikk i rette med synden i våre liv. Gi oss mot til å gå inn i ukjent og utrygt landskap, og til å rekke hånden ut til dem som har gått seg vill.  Gi oss styrke til å stå opp imot uretten i vår egen tid, og hjelp oss til å vise mennesker sammenhengen mellom deres liv og din sannhet. 

Forny oss ved din ånd og gjør oss brennende for ditt Evangelium.

bottom of page