top of page

Helbredelsens tjeneste

Vi bekjenner oss til det keltiske helhetssyn på mennesket som ånd, sjel og legeme. Vi støtter og oppmuntrer til en kristen helbredelsestjeneste. Vi legger ikke bare hendene på de syke og ber om at de må bli helbredet, men vi legger også «hendene på» alle deler av Guds verden for å velsigne og anerkjenne dens rett til helhet i Kristus. Når vi vokser i Kristus søker vi å bli mer hele mennesker, og vi tror at: «Et liv til Guds ære er et liv levd fullt ut.» (Ireneus).

Treenige Gud, evige tre, evige enhet, du skapte oss til hele mennesker. Fri oss fra den splittelsen vi har brakt over oss selv og din kirke. Gjør oss hele igjen, slik at vi kan legge helbredende hender på dem som er brutt ned av syndens kaoskrefter og som sukker sammen med skaperverket.

Forny oss ved din ånd og gi oss helhetens og helbredelsens gave. 

Bønn om helbredelse

SALME 743, vers 3 Norsk Salmebok

Velsignet være dere som gir legedom og varme,

lar Herrens fred få leverom, gir vennlighet mot harme.

bottom of page