top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 19.februar - Dorothe EngelbretsdatterHellig sky 19. februar: Dorothe Engelbretsdatter var en norsk forfatter. Hun var den første kvinnen i Danmark-Norge som kunne leve av sin skrivekunst. Dorothe ble født den 16. januar 1634. Faren var domprost i Bergen. 13 år gammel reiste hun til København. Der ble hun med i et aktivt litterært miljø. 17 år gammel giftet hun seg med sin fars kapellan Ambrosius Hardenbeck. De ble prestefamilie i Bergen og fikk 9 barn. Syv av dem døde før hun i 1678 utga sin første diktsamling: «Sjelens Sang-Offer». Hun sa selv at «Ny sorg foraarsagede nye sange». Den ene av de to siste barna døde i krig i Tyrkia, den andre ble borte i utlandet. Ektemannen døde i 1684. Som sørgende mor og enke skrev hun diktsyklusen «Taare-Offer». Denne er inspirert av bibelfortellingen om synderinnen i Simons hus (Luk 7). Hun skrev også barokke leilighetsdikter med en mer lystig og dristig tone. Dorothe Engelbretsdatter hadde kontakt med Petter Dass. Men i motsetning til ham fikk hun trykt sine verk i sin levetid. I 1684 fikk hun kongelig privilegium til å utgi egen diktning (copyright), og livsvarig skattefritak. Etter at mannen var død, bodde hun en vinter i København der hun også traff Thomas Kingo. I 1702 mistet hun sitt hus i storbrannen i Bergen. I flere år bodde hun i enkle krypinn og på fattighus. I 1712 fikk hun et nytt hus. Huset ble i 1962 flyttet til Gamle Bergen friluftsmuseum. Dorothe Engelbretsdatter døde den 19. februar i 1716. Hennes aftensang «Dagen viker og går bort» står fortsatt i Norsk salmebok. Bildet fra commons.wikimedia.org viser minnestøtten på Bergen domkirkegården; laget av Ambrosia Tønnesen i 1911 (foto Wolfmann CC-BY-SA 4.0; kilder: wikipedia; Laila Akslen i Norsk biografisk leksikon på snl.no; bokselskap.no).

13 visninger

Comments


bottom of page