top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 26.mai

Hellig sky 26. mai: Augustin av Canterbury var munk og misjonær i England. Han ble den første erkebiskop i Canterbury.

Augustin ble født på 500-tallet i Italia. Han ble munk og så prior i et kloster i Roma. Ca 596 sendte pave Gregor den store ham til Sør-England for å misjonere blant de hedenske angelsakserne. Men Augustin og følget gjorde vendereis i Frankrike. Våren 597 kom de omsider fram, omtrent samtidig med at Kolumba døde på Iona.

Dronning Bertha av Kent var fra frankerrike. Hun var kristen og støttet misjonen. Augustin la sitt hovedkvarter til en gammel kirke fra romersk tid, trolig St. Martin i Canterbury. Hans arbeid gjelder for å være det første organiserte misjonsframstøtet mot angelsakserne. Augustin lyktes ikke særlig i første forsøk med å få til et godt samarbeid med de eksisterende kirkene i Britannia. Misjonen fra Roma ble opplevd som lite lyttende. I 601 ble Augustin utnevnt til den første erkebiskopen av Canterbury. Augustin døde den 26. mai i 604 eller senest 609. Bildet fra geograph.org.uk viser St. Augustine´s Cross nær Ramsgate. Det ble reist i 1884 på stedet der Augustin skal ha gått i land. Ifølge tradisjonen feiret han sin første gudstjeneste i England her pinsedagen i 597 og døpte kong Æthelbert av Kent (foto Michael Dibb CC-BY-SA 2.0, kilder: wikipedia; P.E. Odden på katolsk.no; J. Schäfer i heiligenlexikon.de; J. Januschek i glaubenszeugen.de; Ray Simpson i «Saints of the Isles»).
1 visninger

Σχόλια


bottom of page