top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 23.april

Hellig sky 23. april: Jón Ögmundsson

var den første biskop i Hólar på Island. Jón ble født i 1052. Hans far var prest i Breiðabólstaður sør på Island, hans mor var av sørislandsk høvdingeslekt.

Jón ble sendt til skolen ved det nye bispesetet i Skálholt. Senere studerte han i Danmark og Norge. Han skal ha reist til Irland og Skottland (Iona), og han dro på pilgrimsferd til Roma. Tilbake på Island ble han prest i Breiðabólstaður. Det sies at ingen prest forlater Breiðabólstaður, bare når han blir biskop. Rundt 1105 fikk Island sitt andre bispesete i Hólar i Hjaltadalur nord på Island. Tidligere hadde trolig Bjarnvald den saksiske virket der som misjonsbiskop, før han i 1068 ble biskop på Selja. Jón ble valgt til biskop i Hólar. Han ble bispevigslet i Lund i 1106. Som biskop grunnla han den kjente katedralskolen i Hólar. Han arbeidet også for å grunnlegge et kloster i Tingøyrar. Jón våket strengt over «folkets seder». Han innførte islandske navn til ukedager med opprinnelig hedenske gudenavn: Tirsdag (Martis- / Tyrsdag) ble til tridjudagur (tredje dag), onsdag (Odinsdag) ble til midvikudagur (midtukedag), Tors dag ble til fimmtudagur (femte dag), og Freyas dag til föstudagur (fastedag).

Jón Ögmundsson døde den 23. april i 1121. Bildet fra commons.wikimedia.org viser steinkirken i Hólar fra 1763. «Hólardómkirkja» er den syvende kirken på stedet (kilder: wikipedia; snl.no; P.E. Odden på katolsk.no; heiligenlexikon.de).


2 visninger

Comments


bottom of page