top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 3. mai

Hellig sky 3. mai: Mange kirker i Cornwall og Wales er oppkalt etter lokale kristne eneboere og misjonærer. Glywys var en av dem.

Glywys var en halvlegendarisk konge på 400-tallet i det sørlige Wales, i sagnkongen Arthurs tid. Han ble ættefar til flere helgener. Det var enten han eller en annen Glywys fra Wales som reiste over havet til Cornwall. Der ble han eneboer og misjonær på sørkysten nær dagens Penryn. I Cornwall er han kjent som «Glywys Cernyw» (Glywys av Cornwall). Glywys (Gluvias) døde for ca 1500 år siden. Kanskje han hadde da vendt tilbake til Wales. Over eneboerhulen i Cornwall ble St Gluvias-kirken reist. Middelalderens steinkirke ble ombygd og delvis nybygd i 1883, men tårnet av granittstein er fra middelalderen (foto flickr.com Tim Green CC-BY-SA 2.0; kilder: wikipedia; David Nash Ford i earlybritishkingdoms.com; stgluvias.org.uk).
3 visninger

Comments


bottom of page