top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 8.juli

Hellig sky med merke- og minnedager: 8. juli er seljumannamesse på primstaven. I år feires 1000-års jubileum for seljumannamesse. Den var blant helligdagene som ble påbudt da Olav Haraldsson innførte kristenretten og kirkeåret på Moster i 1024. Helgendagen er jo trolig blitt feiret før det også. Dagen er til minne om Sunniva og de hellige på Selja.

Legenden forteller at Sunniva var en kongsdatter fra Irland. Hun nektet å gifte seg med en hedensk viking. Sammen med sin flokk av frivillige seilte hun i 3 båter fra Irland. De drev over havet og kom til øyene Selja og Kinn. Folket på fastlandet kalte på Håkon Jarl for å bli kvitt båtflyktningene. Då Sunniva så vikingskipene nærme seg, gjemte de seg en hule. De ba til Gud om berging. Steiner raste ned og stengte inngangen til hula.

Lys over Selja ledet Olav Tryggvason dit i 996. Han skrinla Sunniva i en kirke han bygde utenfor hula. I 1015 gjekk Olav den senere hellige i land på Selja da han kom tilbake til Norge. Adam av Bremen skrev ca 1070 om Selje og blandet inn legendene om syvsoverne fra Efesus og Ursulas jomfruer. Fra 1068 var Selja bispesete for vestlandet. I 1170 ble bispesetet og Sunnivaskrinet flyttet til Bergen. Så bygde benediktinermunker sitt kloster på øya.

Nå på lørdag var det katolsk pilgrimsvandring og messefeiring på Selja. Tidlig på søndag hadde pinsevenner sin bønnevandring der. Den norske kirkes verdiseilas kom også dit på søndag, og biskopen i Bjørgvin Ragnhild Jepsen ledet den lutherske gudstjenesten i klosterruinene. I dag 8. juli går verdiseilasen videre til Kinn med gudstjeneste i Kinn kyrkje. På Selja er det katolsk messe i klosterruinene, og ortodoks helgenbønn i Sunnivahola.

Her en bønn fritt etter Ray Simpson i «Saints of the Isles»: «Velsigna er dei kvinnane som kryssa havet og helga harde haugar og holar. Velsign oss o Gud, gjer oss rene av hjartet.» Bildet er tatt før seljumannemesse i går 7. juli (foto Kristin Wohlenberg; kilder bl.a.: wikipedia; seljakloster.com; P.E. Odden på katolsk.no; J. Schäfer i heiligenlexikon.de; Ray Simpson i Saints of the Isles»).6 visninger

Comments


bottom of page