top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig Sky - 7. februar

Hellig sky med minne- og merkedager: 7. februar er minnedagen for Olav Engelbrektsson. Han var den siste katolske erkebiskop i Norge. Han står ikke oppført i noen helgenkalender. For han blir i stor grad husket som politisk aktør og krigsherre. Og den protestantiske historieskrivningen har gitt ham et dårlig ettermæle siden. Olav var barn av sin tid, akkurat som hans motstanderne – og som oss i dag. Det finnes nok flere offisielle helgener som i minst like stor grad blandet kristen tro med politisk maktstrid. En luthersk forståelse legger dessuten vekt på at alle såkalte helgener er syndige mennesker også. Men vi alle kan speile noe av Guds kjærlighet og nåde. Og vi kan alltid lære av historien.

Olav Engelbrektsson ble født i Trondenes ca 1480. Fra 1503 studerte han i Rostock der han også ble presteviet. I 1514 reiste han tilbake til Norge. Fra 1515 var han dekan i Nidaros og erkebiskopens nestkommanderende. I 1523 ble han valgt til ny erkebiskop i Norge. Olav var en dyktig administrator. Han fremmet skoler og studier. Han bygde en stor del av erkebispegården i Trondheim. Og han bygde borgen på Steinvikholm. Dette var en tid med mye strid og splid der Olav involverte seg i flere privatkriger. Olav forsvarte Norges indre selvstyre og den katolske kirken mot den protestantiske danske adelen. Påskedagen 1537 flyktet han fra Norge. Han fikk bosette seg i Lierre i Brabant i dagens Belgia. Der døde han året etter 7. februar 1538. Bildet av Steinvikholm slott er hentet fra commons.wikimedia.org (foto Wenche Aakervik CC BY-SA 3.0; kilder: wikipedia; snl.no; Øystein Rian i nbl.snl.no; Olav Martinsen på katolsk.no).

 6 visninger

Comments


bottom of page