top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 6.juni

Hellig sky med minne- og merkedager: Den 6. juni for 440 år siden ble trykkingen av Guðbrands bibel på Island fullført. Dette var den første komplette bibeloversettelse på Island, utgitt av biskop Guðbrand Þorláksson i Hólum. Han samlet sammen eksisterende islandske oversettelser av deler av Bibelen, og han oversatte resten selv. Han skaffet også til veie utstyr til et trykkeri ved sitt bispesete i Hólum. Der ble det trykket 500 eksemplarer av den første utgaven. Hver kirke på Island var forpliktet til å anskaffe en slik bibel. Arbeidet med innbindingen tok sin tid, derfor ble biblene trolig ikke utlevert før året etter. Denne bibelutgaven var et viktig bidrag i utviklingen av det islandske skriftspråket og til å motvirke den danske innflytelsen. Bildet fra commons.wikimedia.org viser tittelsiden til Guðbrands bibel (foto Public Domain; kilder: wikipedia; biblian.is; kongernessamling.dk).

1 visninger

Comments


bottom of page