top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 31.mai

Hellig sky 31. mai: Joachim Neander skrev den kjente lovsangen «Lovsyng vår Herre». Neander ble født i 1650 i Bremen. Han studerte teologi. Siden ble han huslærer i Heidelberg og i Frankfurt. Der traff han Phillip J. Spener, «grunnleggeren» av pietismen. I 1674 ble Neander lærer og predikant i den reformerte menighet i Düsseldorf. I fritiden oppsøkte han den trange bekkedalen der elva Düssel hadde gravd seg vei gjennom kalkstein. Der var det en hule som han brukte som bønnested og til friluftsgudstjenester. Trolig var det her han fikk inspirasjonen til salmen «Lovsyng vår Herre». Salmen skrev han til bruk på vandring og utegudstjeneste. Hulen og dalen ble senere oppkalt etter Neander. Dalen ble flittig brukt av de romantiske malerne i Düsseldorf-skolen. Fra 1849 ble det utvunnet kalkstein. I steinbruddet ble det i 1856 funnet levninger etter fortidsmennesket neandertaleren.

Neander flyttet i 1679 tilbake til Bremen. Der ble han predikant ved Martini-kirken. Her ble salmen «Lovsyng vår Herre» sunget for første gang i 1679. Våren 1680 gav han ut en salmebok til bruk på friluftsgudstjenester. Joachim Neander døde av en pandemi-sykdom på 2. pinsedag samme året, bare 30 år gammel. Bildet fra commons.wikimedia.org viser Neander-vinduet i St. Martini-kirken i Bremen. Neander sitter ved orgelet. Kirkeklokkene i Martinikirken spiller ofte som klokkespill melodien «Lovsyng vår Herre» (foto Jürgen Howaldt CC-BY-SA 2.0, kilder wikipedia; hymnsforworship.org; J. Schäfer i heiligenlexikon.de; J. Januschek i glaubenszeugen.de; st-martini.net).
3 visninger

Comments


bottom of page