top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 25.februar

Hellig sky 25. februar: Valborg (Walburga)

var en angelsaksisk prinsesse på 700-tallet.

Hun ble misjonær og abbedisse i det østlige frankerrike i dagens Tyskland. Walburga (Valborg) ble født ca 710. Begge hennes foreldre og hennes to brødre er også oppført i helgenkalendere. Hun gikk på klosterskole i Winborne Abbey og ble nonne der.

Rundt 750 reiste hun på forespørsel av sin onkel Bonifatius til Tyskland. Der overtok hun som abbedisse i klostrene hennes to brødre hadde grunnlagt i Heidenheim. Hun videreførte klosteret som et dobbeltkloster for kvinner og menn. Walburga var legekyndig. Hun skrev på latin om sine brødres liv og reiser. Hun er derfor omtalt som den første forfatterinnen i England og Tyskland. Valborg døde den 25. februar i 779. Først ble hun gravlagt i Heidenheim. Ca 100 år senere ble relikviene flyttet til Eichstätt. Det skal ha skjedd tegn og undere ved hennes grav. Hun ble helgenkåret på en 1. mai. Denne dagen ble til valborgsmessen på primstaven, og natten fra 30. april ble til Walpurgisnatta (Valborgsnatten). Slik kristnet kirken den førkristne vårfesten 1. mai. I hedensk tid og senere folklore kjempet mørket denne natten mot lyset, og onde krefter var på ferde.

Bildet fra commons.wikimedia.org viser et maleri fra en altertavle i Messkirch fra ca 1535/40 (Philadelphia Museum of Art Public Domain; kilder: wikipedia; A. Mooney i celticsaints.org; P.E. Odden på katolsk.no; J. Schäfer i heiligenlexikon.de; J. Januschek i glaubenszeugen.de).
4 visninger

Comments


bottom of page