top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 23. mai

Hellig sky 23. mai: Ludwig Ingwer Nommensen var en tysk-dansk misjonær på Sumatra i Indonesia. Han blir kalt for «batakfolkets apostel».

Nommensen ble født den 6. februar i 1834 på Nordstrand utenfor Husum. Halvøya Nordstrand var på 1800-tallet en øy i vadehavet i hertugdømmet Slesvig som den gangen lå under Danmark. 12 år gammel ble Ludwig påkjørt av en hestevogn. Beina hans ble kvestet og det var planer om å amputere. Men han ba til Jesus om å bli frisk, og han ble bra igjen. Julaften 1861 ble han utsendt fra misjonsselskapet i Wuppertal-Barmen til den nederlandske kolonien på Sumatra. De første årene arbeidet han i Silindung-dalen. Nydøpte kristne som ble utstøtt fra sine landsbyer fikk bo i hans «Huta dame» (det betyr «fredens landsby»). Under Toba-krigen mellom den nederlandske kolonimakten og Batak-folket opptrådde Nommensen som mekler for å beskytte batak-landsbyene fra militære hevnaksjoner. Fra 1881 virket han ved Toba-sjøen lengre nord. Han oversatte det Nye Testamentet til batak-språket. Nommensen fikk status som en «ompu i» (en hellig person) blant batak-folket. Nommensen døde den 23. mai i 1918 i Sigumpar på Sumatra.

Batak-kirken er i dag den største lutherske kirken i sørøst Asia. Bildet fra id.wikipedia.org viser Salib Kasih («kjærlighetens kors») ved Turatung. Det 31 meter høye korset står på en høyde der Nommensen ba for Batak-folket. Pilegrimsparken «Cross of Love» ble innviet i 1997 (foto Public Domain; kilder: wikipedia; Biographical Dictionary of Christian Missions 1998; J. Januschek i glaubenszeugen.de; J. Schäfer i heiligenlexikon.de).
3 visninger

Comments


bottom of page