top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 23. februar - Polykarp

Hellig sky 23. februar: Polykarp ble født ca år 69 i Smyrna, dagens Izmir i Tyrkia. Han var elev hos apostelen Johannes. I år 96 ble han biskop i Smyrna. I år 107 møtte han Ignatius av Antiokia og trøstet ham. Ignatius var da på vei til martyrdøden i Roma. De to hørte til samme generasjon av apostel-disipler som blir kalt «De apostoliske fedrene». To ganger reiste Polykarp til Roma, blant annet for å drøfte en felles dato for kristen påskefeiring.

Som gammel mann ble Polykarp arrestert i år 155. Han ble oppfordret til å avsverge Kristus. Da svarte han: «I 86 år har jeg tjent Herren, og aldri har han gjort meg noe ondt – hvordan skal jeg kunne svikte min konge og frelser?» Polykarp ble da drept på bålet, eller han ble drept med kniv først og så brent på bålet. Bildet fra commons.wikimedia.org viser et freskomaleri i Dionysiou-klosteret på Mont Athos (foto Octave 444 CC-BY-SA 4.0; kilder: wikipedia; T.J. Welde i luthersk-kirke.no; P.E. Odden på katolsk.no; J. Schäfer i heiligenlexikon.de; glaubenszeugen.de).
3 visninger

Yorumlar


bottom of page