top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 21.mai

Hellig sky 21. mai: Hemming var en avholdt biskop i finske Turku (Åbo på svensk) på 1300-tallet. Han jobbet for fattige i Finland og for fred og forsoning. Han levde 200 år etter at Erik «den hellige» og biskop Henrik med sine korstog kristnet og koloniserte Finland.

Hemming ble født ca 1290 i svenske Bälinge nord for Uppsala. Han var av velstående bondeslekt. Han fikk gå på katedralskolen i Uppsala. Senere studerte han trolig i Paris. Fra 1329 var han prest ved domkirken i Åbo i svenske Finland. Hemming hadde en ydmyk og vennlig væremåte. I 1338 ble han valgt til biskop i Åbo. Biskop Hemming var mye på reise i det store bispedømmet. Han blir særlig husket som fredsmekler: Hemming fikk til en løsning i grensekrangelen med biskopen i Uppsala. Han gikk inn for at gamle finske rettigheter skulle respekteres. Han meglet fram en fredsslutning i krigen mellom Russland og Sverige. Han var også venn med Birgitta av Vadstena. Han støttet hennes fredsarbeid i forhold til stridighetene rundt pavedømmet, og for å få slutt på hundreårskrigen mellom Frankrike og England.

I 1360-årene satte kongen den uredde frittalende og brysomme Hemming for en stund i fengsel. Hemming døde den 21. mai i 1366. Han ble gravlagt i domkirken i Åbo. På bildet hentet fra www.commons.wikimedia.org ser vi gerbera-blomster utenfor dagens domkirke i Turku / Åbo (foto Andrei Niemimäki CC BY-SA 2.0, kilder: wikipedia; P.E. Odden på katolsk.no; J. Schäfer i heiligenlexikon.de).
3 visninger

Комментарии


bottom of page