top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 2.mai

Hellig sky 2. mai: Elisabeth Cruciger var den første kvinnelige salmedikter i den lutherske reformasjonen. Hennes salme «Guds Son i krubba funnen» har 500-års jubileum i år. Salmeteksten er inspirert av den Nikenske trosbekjennelsen.

I dag er også minnedagen for Athanasius av Alexandria. Han kjempet på kirkemøtet i Nikea i 325 for troen på Jesus Kristus som både Gud og menneske og del av treenigheten. Nesten 1200 år senere skrev Elisabeth sin hymne «Guds Son i krubben funnen» (nr. 88 i Norsk salmebok 2013). Der flettet hun sammen oldkirkens bekjennelser med middelaldersk kristen kvinnemystikk og den nye reformatoriske læren.

Elisabeth av Meseritz ble født i Pommern i dagens Polen. Som barn ble hun gitt til et kloster. Der fikk hun sin utdannelse. 15 år gammel avla hun klosterløftene. Gjennom Johannes Bugenhagen ble hun kjent med humanistisk-reformatorisk tankegods. Hun fulgte ham til Wittenberg. I 1524 fikk hun utgitt sin salme i den første reformatoriske salmeboka. Samme året giftet hun seg med Caspar Cruciger, også han en nær medarbeider til Luther. Hun var venninne med Luthers kone Katharina av Bora. Begge kvinner deltok i teologiske samtaler med sine professorer-ektemenn.

Elisabeth og Caspar fikk to sønner og en datter, en av sønnene døde tidlig. Datteren ble senere Luthers svigerdatter. Elisabeth døde den 2. mai i 1535, bare 35 år gammel. Caspar sørget mye over henne. Han giftet seg senere med Apollonia Günterode, de fikk trolig tre døtre, dessuten en sønn som døde tidlig.

Bildet fra commons.wikimedia.org er maleriet av Lucas Cranach den yngre fra ca 1560 i slottet Gottorf i Schleswig: «Jesus velsigner barna». (OBS: Det er IKKE bildet «Jesus med barna» av Lucas Cranach den eldre i Larvik kirke!) Personene på bildet er trolig familien Cruciger, med Caspar i svart kappe til venstre. På begge sider av Jesus står hans to døde koner i svart med hvite hodeplagg. De fire mødrene med barna er deres døtre. Gutten framme og babyen på Jesu fang er de to døde småbarn (foto Public Domain; kilder: wikipedia; E. Schneider-Böklen i frauen-und-reformation.de; lucascranach.org; S. Wernø Holter i «Nytt Norsk Salmeleksikon I» fra 2011).


8 visninger

Comments


bottom of page