top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 15.mai

Hellig sky med minne- og merkedager: 15. mai er hallvardsmesse på primstaven. Hallvard Vebjørnsson ble født ca år 1020. Han var sønn til storbonden Vebjørn på gården Husaby i Lier. Gjennom sin mor var han i slekt med Olav den hellige. Den 15. mai i 1043 prøvde Hallvard å berge en gravid kvinne. Hun var en trellkvinne på flukt. Mens Hallvard rodde henne over Drammensfjorden dukket forfølgerne opp. Hallvard ble drept med en pil, og kvinnen ble slått i hjel. Hallvards kropp ble bundet til en kvernstein og senket ned i fjorden. Men den fløt opp igjen, og han ble først gravlagt i hjembygden. Det skal ha skjedd jærtegn ved hans grav. Han ble så skrinlagt i Mariakirken i Oslo. Kirkehistorikeren Adam av Bremen skriver om Hallvard i sin krønike ca 30 år etter Hallvards død. I 1130 ble skrinet flyttet til den nye Hallvardskatedralen i Oslo. Ruinene etter disse kirkene kan en se i Gamlebyen i Oslo.

Hallvard blir regnet som Oslos skytshelgen. I kirkekunsten er Hallvard avbildet med en møllestein i sin høyre hånd. I venstre holder han tre piler for de tre liv som ble tatt: Livet til Hallvard, til kvinnen, og til det ufødte barnet. Bildet fra commons.wikimedia.org viser St. Hallvards-brønnen av Ørnulf Bast, oppført i 1952 på Bragernes torg i Drammen (foto Erik Henning Edvardsen CC-BY-SA 4.0, kilder: wikipedia; P. Norseng i snl.no; P.E. Odden på katolsk.no; J. Schäfer i heiligenlexikon.de).
3 visninger

Comments


bottom of page