top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 2.juni

Hellig sky 2. juni: Stenfinn var en misjonær og martyr på 1000-tallet i Sverige. Stenfinn (også Stefan eller Staffan) ble trolig født i Norrland i Sverige. Han ble munk i klosteret Corvey i Saksen i erkebispedømmet Hamburg-Bremen. Den kristne misjonen til Sverige ble fra 800- til 1000-tallet organisert fra Corvey. Erkebiskop Adalbert sendte i 1055 Stenfinn som misjonsbiskop til skridfinnene i Hälsingland på grensen mellom svearnes og nordmennenes land. Adalbert gav Stenfinn det kristne navnet Simon. Stenfinn/Staffan drev sitt misjonsarbeid først fra Trönö ved Söderhamn, senere fra Norrala nær Söderhamn mellom Gävle og Sundsvall. Stenfinn ble overfalt og drept den 2. juni i år 1072 eller 1075 ved Tynnebroå i skogen Ödmården. Han ble gravlagt ved Norrala kyrka. Over Stenfinns grav ble det bygget et gravkapell («stupor»). På 1800-tallet ble trebygningen erstattet av et gravkapell av stein. På nordsiden av denne «Staffans stupa» står en runestein fra 1000-tallet med bilde av et kors (foto Riksantikvarieämbetet pub.raa.se CC-BY-SA 4.0; kilder: wikipedia; A. Fröjmark i Svenskt biografisk lexikon; P.E. Odden på katolsk.no; J. Schäfer i heiligenlexikon.de).
3 visninger

Comments


bottom of page