top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 19.mai

Hellig sky 19. mai: Alkuin var en angelsaksisk lærd. Han ble venn og veileder for den frankiske keiser Karl den store.

Alkuin ble født ca 735 i Yorkshire. Han kom fra en angelsaksisk adelsfamilie. Han begynte på den nye katedralskolen i York. Der ble han opplært i all slags kunnskap som den gangen var tilgjengelig. Han reiste flere ganger til Roma. I 767 ble han selv leder for katedralskolen. Under Alkuin ble den et berømt senter for lærdom.

I 781 på en reise tilbake fra Roma traff Alkuin frankerkongen Karl den store. Karl hentet ham til kongens palass i Aachen. Her ble han lærer for kongen og hans hoff. Han ble en slags kirkefagsjef i frankerriket. Som kirke- og undervisningsminister i frankerriket preget han den såkalte karolingiske renessansen. Han arbeidet mot analfabetisme og for høyere utdanning. Og han innførte håndskriften med små bokstaver. I perioder reiste han tilbake til England og sitt kjære York. Alkuin var forferdet over vikingangrepet på Lindisfarne i 793. Dette barbariet sendte sjokkbølger over hele det kristne Europa.

I 796 ble Alkuin leder for det gamle Martins-klosteret i Tours. Her bygde han opp en mønsterskole. Alkuin døde den 19. mai 804 i Tours. Bildet fra commons.wikimedia.org er et maleri malt av den franske kunst- og historiemaleren Jean Victor Schnetz i 1830. Det er utstilt i Louvre i Paris og viser Alkuin presentere sine manuskripter for kongen (foto Tangopaso Public Domain; kilder: wikipedia; snl.no; P.E. Odden på katolsk.no; J. Schäfer i heiligenlexikon.de; J. Januschek i glaubenszeugen.de).
2 visninger

Comments


bottom of page