top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 16. februar

Hellig sky 16.februar: Tanco var en av mange hundre eller tusen keltiske pilegrimer og misjonærer som fra folkevandringstiden og gjennom hele middelalderen reiste til kontinentet.

Tanco (Tatto) ble født på 700-tallet i Irland eller Skottland. Han ble munk og abbed i et kloster i Tyskland. Derfra sendte han misjonærer til de hedenske sakserne. Han selv reiste til Verden sør for Bremen. Stedet var kjent for den påståtte massakren på sakserne i 782. I forbindelsen med tvangsinnføring av kristendommen skal 4500 hedenske sakserne ha blitt myrdet der på ordre av Karl den store.

Vi vet lite om Tanco og hans liv. Han skal ha blitt den andre misjonsbiskopen av Verden. Kanskje han reiste den første trekirken der ca 814. Men den offisielle listen over biskoper i Verden begynner først i 849. Tanco led martyrdøden tidlig på 800-tallet, kildene nevner årstallene 808 eller 816 eller 822. Enkeltpersoner som Tanco levendegjør (kirke)historien for meg, med alle dens brutaliteter og velsignelser.

Fra 1000-tallet ble det reist en steinkirke i Verden over plassen der den første kirken hadde stått. Den ble til dagens domkirke. Bildet fra commons.wikimedia.org viser domkirken i Verden. Den har bare et romansk tårn på kirkens vestvegg. Tvillingstårnet ble aldri reist. På 1600-tallet var byen og omegnen del av det svenske kongeriket. I noen år lå Verden også under den dansk-norske kongen. Slik sett ble Tanco til en keltisk kirkebygger i Norden (foto CC-BY-SA 3.0; kilder: Wikipedia; omniumsanctorumhiberniae.com; katolsk.no; heiligenlexikon.de).8 visninger

Comments


bottom of page