top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 14.mars

Hellig sky 14. mars: Eysteinn Ásgrímsson var en islandsk skald på 1300-tallet. Han er trolig forfatteren av hellig-kvadet «Lilja».

Eysteinn ble født ca 1310. Han hadde kanskje et hissig temperament. Ofte lå han i konflikt med sine overordnete. Men han viste også viljen til å angre og tilgi. Eysteinn ble munk i Tykkvabær-klosteret helt sør på Island. I 1343 ble han fengslet etter å ha banket opp abbeden i klosteret. Det var kanskje i arresten at han skrev Lilja-eposet. Dette er den mest kjente kristne lyrikk fra middelalderen på Island. Tittelen «Lilja» refererer til jomfru Maria. Diktet handler om frelseshistorien og om anger og nåde.

Eysteinn fikk et ry for å være en stor dikter. Liljas fokus på bot og tilgivelse åpnet dørene opp igjen til en kirkelig karriere. I 1349 ble Eysteinn stedfortredende biskop i Skálholt. Etter en del krangel med den nye biskopen Gyrd fra Norge reiste begge i 1355 til erkebiskopen i Nidaros. Eysteinn var to år i Elgeseter kloster. I 1357 sendte erkebiskopen ham tilbake til Island. Der ble det strid igjen. Eysteinn ble forvist til Vestfjordene. Han er også nevnt som biskopens sendemann i klosteret på Helgafell. Klosteret lå først på Flatey. Etter noen år i havgapet var det blitt flyttet til Helgafell på Snæfellsnes-halvøya.

I 1360 reiste Eysteinn og biskop Gyrd med hvert sitt skip til Norge for å fremme sin sak. Gyrd forliste og Eysteinn kom ut av kurs. Han havnet i Nordhålogaland. Etter en strabasiøs reise kom han rundt Kyndelsmess fram til Nidaros. Han døde den 14. mars 1361 i Elgeseter kloster. Bildet fra commons.wikimedia.org viser dagens kirke ved Helgafell på Snæfellsnes (foto Christian Bickel fingalo CC BY-SA 2.0, kilder: wikipedia; Knut Ødegård i snl.no; Else Mundal i nbl.snl.no; britannica.com).
 

10 visninger

コメント


bottom of page