top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky - 11.juni

Hellig sky med minne- og merkedager: 11. juni er Barnabas-dagen på primstaven. Det er også minnedagen for erkebiskop Rimbert av Hamburg. Erimbert (Rimbertus / Rembert) ble født ca 830 i Flandern eller i Normandie. Han gikk på klosterskolen i Turholt nær Brugge i Flandern. Der ble han kjent med Ansgar. Som Ansgars elev ble han i 850 med på misjonsreisen til Sverige. Erimbert ble igjen som leder av misjonsstasjonen i Sigtuna. Etter Ansgars død ble Rimbert utnevnt til erkebiskop i Hamburg-Bremen. Han drev misjonsvirksomhet i Friesland, Danmark, og Sverige. Han blir husket for sin omsorg for fattige og syke. Han brukte kirkesølvet til å kjøpe fri kristne som var blitt tatt som slaver av vikinger. En gang gav han sin hest for å kjøpe fri en jente som var tatt til fange av slaverne. Han hjalp friserne mot normanniske plyndringstokter. Og han skrev en biografi over Ansgar som er bemerkelsesverdig fri fra legendariske utsmykninger. Rimbert døde den 11. juni i 888. Han ble gravlagt i domkirken i Bremen. Bildet fra nordenskirker.dk viser Rimberti-kirken i Emmelsbüll (Emsbøl) ved vadehavet i Nordfriesland sørvest for Tønder. Kirken fra 1768 erstattet en Peterskirke fra 1200-tallet. I 1989 ble den «nye» kirken oppkalt etter Rimbert (foto Hideko Bondeson CC BY-SA 2.5; kilder: wikipedia; S. Imsen i snl.no; P.E. Odden i katolsk.no; J. Schäfer i heiligenlexikon.de).
4 visninger

Comments


bottom of page