top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 1.juli

Hellig sky med minne- og merkedager: 1. juli er minnedagen for flere martyrer i det nordvestlige Europa. Julius og Aaron var to av de tre første kjente martyrene på de britiske øyer. De ble trolig drept på en 1. juli i år 251 eller 304. De har også minnedag den 23. juni.

Jan (Johan) van Esch og Hendrik Voes var de første kjente martyrene til den lutherske reformasjonen. Begge to var augustinermunker i Antwerpen. Alle munker i klosteret der fulgte ivrig med på hva deres ordensbror Martin Luther skrev og prekte. I 1522 bekjente de seg offentlig til den lutherske læren. Jan og Hendrik ble brent på bålet i Brussel den 1. juli i 1523. Da Martin Luther hørte om flammedøden, skrev han sommeren 1523 sin første salme «Ein neues Lied wir heben an». Der gjenforteller han hendelsene fra Brussel. Flammene fra bålet i Brussel ble en kilde til den reformatoriske salmeskatten.

Erkebiskop Oliver Plunkett i Irland var den siste katolikken som ble martyrdrept av protestantiske engelskmenn. Som følge av antikatolsk politikk ble han tatt til fange og anklaget for høyforræderi. Han ble hengt i London den 1. juli i 1681.

Bildet fra commons.wikimedia.org er et tresnitt fra Antwerpen 1523, fra en publikasjon som forteller om martyrbålet i Brussel (foto unknown author Public Domain; kilder: wikipedia; D. Nash Ford i earlybritishkingdoms.com; J. Januschek i glaubenszeugen.de; P.E. Odden i katolsk.no; J. Schäfer i heiligenlexikon.de).
1 visninger

Comments


bottom of page