top of page

Tidebønn i pinsen

ÅPNING

 

Kom, skapende Ånd, frisk som morgendugg

Kom, Ånd som tenner flammen i oss, tenn våre hjerter på nytt

 

Jesus sier:

Jeg vil samle dere fra alle folkeslag

Jeg vil øse rent vann over dere og rense dere fra alt som gjør dere urene

Min ånd skal bo i dere og dere skal være mitt folk

Jeg vil gi dere et nytt hjerte

Jeg vil ta bort steinhjertene deres og gi dere hjerter av kjøtt

Min ånd skal bo i dere og dere skal være mitt folk

Dere skal være mitt folk og jeg skal være deres Gud

 

Ære være Kilden, Skaperen, Gjenløseren og Ånden som alltid

strømmer gjennom oss

 

La oss lytte til Guds Ånd:

TEKSTLESING: JOH. 14, 15-17

Slik lyder Herrens ord

 

Herre, vi ber

Du, mitt livs Herre og Mester,

gi meg ikke likegyldighetens-

mismotets, maktlystens eller skravlingen ånd

 

Men gi meg, din tjener,

renhetens,  ydmykhetens,

tålmodighetens og kjærlighetens ånd

 

Ja, min Herre og Konge,

la meg se mine egne synder

og ikke dømme min bror,

for Du er velsignet i evighet

Amen!

    Hl. Efraim Syrerens bønn

SANG

 

La oss lytte til Guds Ånd:   TEKSTLESING: APG. 2, 1-13   Slik lyder Herrens ord

Skjermbilde 2021-05-21 kl. 18.36.34.png
bottom of page