top of page
  • torbjornkloster

TIDEBØNN I PINSENKom, skapende Ånd, frisk som morgendugg

Kom, Ånd som tenner flammen i oss, tenn våre hjerter på nytt


Jesus sier:

Jeg vil samle dere fra alle folkeslag

Jeg vil øse rent vann over dere og rense dere fra alt som gjør dere urene

Min ånd skal bo i dere og dere skal være mitt folk

Jeg vil gi dere ett nytt hjerte

Jeg vil ta bort steinhjertene deres og gi dere hjerter av kjøtt

Min ånd skal bo i dere og dere skal være mitt folk

Dere skal være mitt folk og jeg skal være deres Gud


Ære være Kilden, Skaperen, Gjenløseren og Ånden

som alltid strømmer gjennom oss


Tekstlesing: Johannes 14, 15-17

Slik lyder Herrens ord


Herre, vi ber

Du, mitt livs Herre og Mester,

gi meg ikke en ånd av latskap

motløshet, makt og tomme ord


Skjenk meg, din tjener,

en ånd av renhet, mildhet

tålmodighet og kjærlighet


Ja, min Herre og Konge,

gi meg å erkjenne mine feiltrinn

og å unngå å dømme min bror

for Du er velsignet gjennom alle tider

Efraim Syrerens bønn


Sang


Tekstlesing: Apg. 2, 1-13

Slik lyder Herrens ordI dag bryt Kristus alle hinder

når oppstoda og himmelfart vert fullbyrda


I dag byr Gud den nye pakt

mellom seg og oss


I dag vert Gud sin eld tent

i kvart tempel


I dag smelter me saman

med den levande Ande


I dag får me ljoset

som gjer alt klårt


I dag vert Gud si framtid

vårt no

I dag vert hans kraft

vår framtid


I dag får me alle

vår heim


I dag vert me fridd ut

frå fangenskap i oss sjølv


I dag går med vidare

dit Anden vil


Frå i dag skal me gå for Herren over himmel og jord

og gjera alle folk til hans læresveinarHerre Jesus, du som har brutt alle hinder mellom deg og oss, hjelp oss å alltid være åpne for Åndens ledelse

så vi lever i den nye pakt

så vi er et tempel for din Hellige Ånd

så vi lever i enhet med deg i ditt lys

så vi lever i din framtid, her og nå

så vi går i din kraft, fridd fra stengslene i oss selv

så vi alltid setter deg før oss selv og følger din vilje med våre liv

Tekstlesing: 1.Kor. 12, 1-13

Slik lyder Herrens ord


Gud, du som kaller oss til tjeneste,

du har salvet dine tjenere fra den første pinsedag og til nå

Salv oss og utrust oss som du vil for de oppgavene du har til oss

Her er vi, Hellig ånd, klare og åpne for å gå den veien du vil lede oss

Kom, Hellig ånd, virk fritt i oss og led oss dit du vil


Herre, vi ber

Gjør kroppen min stille, så jeg kjenner mine ord

Gjør tungen min stille, så jeg hører mine tanker

Gjør tankene mine stille, så jeg merker hjertet slå

Gjør hjertet mitt stille, så min ånd kan tre fram

Gjør ånden min stille, så din Ånd kan tale i meg

Mamma Maggie


Sang - Stillhet


Hellig ånd, lær oss å gå ydmyke på din vei

Vis oss hvem vi er så vi kan la deg forandre oss til dem du vil vi skal være


Vi ber deg, Hellige ånd at vi denne dagen må få

stillhet til å vite

klarhet til å se

nåde til å tale


Vi ber deg, Hellige ånd at vi denne dagen må få

ydmykhet ved å lytte

dybde ved å forstå

glede ved tjenesten


Vi ber deg, Hellige ånd at vi denne dagen må få

freden til å leve

gaven til å elske

kraften til å møte


Avslutning


Sannhetens Ånd, se til en verden fanget i løgner og illusjoner

Kom og lys midt i mørket og bringe alle ting fram i lyset


Utrustende Ånd, del ut dine gaver iblant oss:

visdom, forstand og styrke, kunnskap, ydmykhet og innsikt


Store Skaper av himmel og jord

store Frelser, født på underfullt vis og oppstått fra de døde,store Ånd som har talt hellige ord til profetene:


kom inn i våre tanker,

kom inn i våre drømmer,

kom inn i våre munner,

så vi kan bli tegn på ditt nærvær


Trøstende Ånd, kom til alle som har det vanskelig og til alle vi er glade i


Velsignelse


I den Trenige Guds favn legger jeg de

Må Guds livspust bli din så du får leve

Må Guds kjærlighet bli din så du kan gi


31 visninger

Comments


bottom of page