top of page
  • torbjornkloster

TIDEBØNN I JULENÅPNING


Du som holder verden i din hule hånd er født i en stall

Din herlighet fyller himmelen

din krybbe er fylt av din glans

Stor er undringen på vår jord:

at den allmektige Gud har kommet hit ned

at Han er blitt et menneske

Han, som var før tiden, er blitt et barn

Herren er blitt som sine tjenere

Kongesønnen er blitt som en foraktet

Ære være Gud som har kommet

for å leve iblant oss

st. Efraim Syreren


Kristus, sønn av den hellige Maria

du er med oss i denne gledestimen

Guds evige sønn er alltid med oss.


La oss lytte, for Kristus, det levende Ordet er kommet til oss

TEKSTLESING: SALME 98

Slik lyder Herrens ord

Lovet være kongen som er kommet til oss


SYNDSBEKJENNELSE


Jesus, du Guds kjærlighets gave

tilgi at jeg har såret min neste

Jesus, du Guds godhet

tilgi at jeg fyller mitt liv med alt som er forgjengelig

Jesus, sann Gud og sant menneske

tilgi at jeg ikke er oppriktig mot meg selv


La oss lytte, for Kristus, det levende Ordet er kommet til oss.

TEKSTLESING: JESAJA 9, 2-7

Slik lyder Herrens ord


Lystenning


Jesus, født av Jomfru Maria (første lys tennes)

vær lyset i vårt mørke

Jesus, du som englene forkynte (andre lys tennes)

vær lyset i vårt mørke

Jesus, du som gjeterne æret (tredje lys tennes)

vær lyset i vårt mørke

Jesus, du som vismennene tilbad (fjerde lys tennes)

vær lyset i vårt mørke

Jesus, Gud som er hos oss nå (Kristuslyset tennes)

vær lyset i vårt mørke


Det er tiden for den store fødselen

Kristus, verdens konge og frelser er kommet til oss

Gi ham ære, skog og sletter

Gi ham ære, fjell og hav

Gi ham ære, land og folk

Kom til Ham folkeslag, la ham herske over alle.


SANG


STILLHET


TAKKEBØNN


Lyden av hans fottrinn har nådd jorden

fottrinnene av Guds sønn

Hele verden hyller ham

solen vitner om ham

Vinden visker om hans storhet

vitner om at Kristus er født

Gud, allherskeren har åpnet døren

døren til håpet, døren til gleden

Du morgenlys, du klare morgenstjerne

vi hilser deg med jubel, du vår glede, du vår gjenløser


FORBØNN


Du barn fra himmelen, du forsvarsløse kjærlighet, du måtte dra langt fra ditt hjem

Styrk oss når vi i tro går vår pilegrimsgang på jorden


Herlighetens Herre, du som tok på deg fornedrelsen, hyll oss i din kappe av ydmykhet

Din fødsel viser oss klarheten og renheten i Faderens kjærlighet


Du kom og viste oss underet i menneskelig tilværelse

Hjelp oss å leve fullverdig for deg og verne om hvert et menneskeliv


Herlighetens barn, Marias barn, da du ble født ble du kalt Fredsfyrsten

Du kom for frelse å oss, ikke fra å lide ondt, men fra selv å være onde


Ærens konge, du kom med fred og rettferd

Hjelp oss å tjene andre slik du tjener oss


Du kom for å ta bort murene som skiller mennesker fra hverandre

Måtte murer av fiendskap og frykt som skiller menneskene bli revet ned


Du kom til jorden med din fred

Du priser salig de som skaper fred på steder som er revet opp av synd og ødeleggelse


Vær med oss, Herre, denne dagen,

i ånden fra Betlehem

så vi kan går videre med

Marias tro

med Josefs tillit

med gjeternes enkelhet

Så vi kan søke deg

med vismennenes iver

og tilbe deg med englenes jubel

Hjelp oss å gi oss selv i tro og tillit som gave til deg slik du gav deg selv helt

for oss.


Må Gud vår far velsigne oss

Må Sønnen alltid gå ved vår side

Må Guds engler alltid verne oss

Må Den hellige ånd alltid gløde i oss


AMEN

Comments


bottom of page