top of page
  • torbjornkloster

Tidebønn for Kristi forklarelse


ÅPNING


O Milde lys fra den Hellige og Himmelske Treenighet


Åpne våre øyne så vi kan se din herlighet

Åpne vår forstand så vi kan kjenne dine veier

Åpne våre liv så vi kan speile ditt nærvær

Åpne våre lepper så vi kan ære deg


La oss lytte, for Kristus, som har vist sin herlighet for oss, er her TEKST: 2.KONG. 2:1-12

Slik lyder Herrens ord


Allmektige Gud, skaper av himmel og jord og alt som fyller dem

Tilgi oss våre synder - det vi i tanker, ord, gjerninger og forsømmelser har såret deg og vår neste med. Hør våre bønner og ta i mot vår lengsel etter å se deg som du er


Allmektige Gud, skaper av himmel og jord og alt som fyller dem, mørket omslutter verden

Når vi løfter våre hjerter til deg, må ditt forklarede lys bryte mørket for våre øyne og vise oss vår tomhet og verdens tomhet, så vi i anger og bønn kan legge alt fram for deg og vende oss helt til deg


Allmektige Gud, skaper av himmel og jord, når du virker fjern for oss

La ditt forklarende lys skinne for oss så vi erfarer ditt nærvær i oss, i alle vi møter, og i hele skaperverket


SANG


La oss lytte, for Kristus som har vist sin herlighet for oss er her

TEKSTLESING: LUKAS 9,28-36

Slik lyder Herrens ord


Det guddommelige lys stråler ut fra en jordisk kropp; fra en dødelig kropp strømmer Guds herlighet. Ordet, som ble menneske, viser seg guddommeliggjort.


Herre Jesus Kristus, du lot dine tre disipler se deg uten sløret som lå over øynene deres

Vi ber: ta sløret langsomt bort fra våre øyne så vi, som når morgenlyset kommer, ser deg stadig klarere i våre liv


Du lot dem se deg som du er, som Herlighetens Herre.

Vi ber: lær oss å erfare at din forvandling også er vår forvandling når vi går frelsens vei


Hellige ånd, du er Lyset som Gud etter pinsen lot ta bolig i oss og som forklarer oss hvem Kristus er

Vi ber: lær oss å leve i Lyset og Herligheten så vi selv blir kristuslys


Dine tre disipler fikk høre Guds røst og befaling

Vi ber: slik du utrustet dine disipler, utrust også oss til å lytte og leve i Ordet


Johannes vitnet: «Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så han herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet» (Joh. 1,14)


STILLHET


Herre Jesus, du lot dine disipler se deg som du er

Svøp din kappe rundt oss, så vi får hvile i din herlighet


Herre Jesus, Guds lys forvandlet din jordiske kropp til himmelsk herlighet

Forvandle du oss hver natt og hver dag i våre liv


Frelser, du ledet dine disipler ned fra fjellet og inn i en lidende verden

La oss være bærere av ditt forvandlende lys ut i verden


Herre Jesus Kristus, du gjør alle ting nye

Forvandle vår skrøpelighet med din rike nåde og forny våre liv etter din vilje

Herre Jesus Kristus, hjelp oss å alltid være oppmerksomme


på ditt øye som ser oss, din hånd som holder oss, ditt hjerte som elsker oss, ditt nærvær som forvandler oss


Herre, en dag skal du fornye himmel og jord slik de var fra begynnelsen Forvandle våre kropper i vår oppstandelses under, så vi får leve der hos deg i evighet


AMEN

Commentaires


bottom of page