top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky. Kyndelsmess 2.februar


2. februar er kyndelsmess på primstaven. 40 dager etter fødselen ble Jesusbarnet framstilt i templet. Jesus og hans mor Maria ble velsignet av profeten Simeon og den gamle profetkvinnen Anna (Luk 2,22-38).

2. februar er også minnedagen for martyrene fra Nydala i Sverige: Kyndelsmess for 503 år siden rammet katastrofen Nydala kloster i Småland. Den danske unionskongen Christian II (kalt «Kristian Tyrann» på svensk) var på vei tilbake til København fra blodbadet i Stockholm. Under kroningsfesten i Stockholm i november 1520 henrettet kongen en stor del av Sveriges høyadel, til sammen 94 personer. På tilbakereisen tok han veien forbi Nydala kloster nordøst for Värnamo. Han krevde en gjestfri mottakelse og overnatting. Dagen etter var kyndelsmess. Under morgenmessen ble abbed Arvid Håkansson og flere av munkene tatt til fange av kongens soldater. De ble druknet i en råk i isen på innsjøen Rusken.

Klosterbygningene ble brent ned i 1568 under den nordiske sjuårskrigen. Koret og tverrskipet i nåværende Nydala klosterkyrkan er rester av den gamle klosterkirken. Den frittstående Bondkyrkan er det gamle portkapellet. Klosteret ble forsøkt gjenoppstartet i 2008, men munkene ga opp prosjektet to år senere. Bildet fra commons.wikimedia.org viser Nydala klosterkyrkan og Bondkyrkan (foto L.G.foto CC-BY-SA 4.0; kilder: wikipedia; Jan O.M. Karlsson på nydalaklostertradgard.se; Bengans historiasidor på wadbring.com; kyrkoguidervaxjostift.se; J. Schäfer i heiligenlexikon.de).

15 visninger

Opmerkingen


bottom of page