top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 9.mars

Hellig sky 9. mars: Halldór Jónsson var bonde og lagmann på Island på 1600-tallet. Han var en av få gisler som overlevde det såkalte «tyrkerranet» og som kom hjem til Island.

Halldór ble født i 1586. Han var sønn til presten på Stað i Grindavík. Nå i vinter var det flere vulkanutbrudd ved Grindavik sørøst på Island. Stedet har vært rammet av katastrofer før: Den 20. juni 1627 gjorde nordafrikanske pirater strandhugg i Grindavik. Halldór og flere familiemedlemmer ble tatt til fange. I juni og juli 1627 ble ca 400 islendinger tatt til fange langs den islandske sørkysten. De ble solgt på slavemarkeder i Algerie og Marokko. Bare et fåtall av dem kom hjem igjen til Island. Blant dem var Guðríður Símonardóttir som kom hjem i 1647. Hun giftet seg senere med salmepresten Hallgrimur Pétursson.

Halldór Jónsson ble solgt på slavemarkedet i Salé i Marokko. Han var heldig og ble kjøpt fri av en nederlandsk kjøpmann.Han kom hjem igjen til Island året etter. Der skrev han ned sine opplevelser. Han var blitt ufør etter mishandlingene i fangenskapet. Halldór giftet seg senere med Guðbjörga Oddsdóttir. De bosatte seg på Hvaleyri i Hafnarfjörður sør for dagens Reykjavik. Han ble en velstående bonde og en høyt respektert lagmann. Halldór Jónsson døde den 9. mars 1648. På gravstøtten på Garða kirkegård i Álftanes står (i norsk oversettelse): «Her hviler gravlagt en ærlig og kors-rettet og rettroende mann, Halldór Jónsson ... De som er korsfestet med Kristus blir deltakere i hans seier og dør ikke mer. Hans vandredager her i livet var 62 år. Han sovnet i Gud 9. mars Anno 1648».

Bildet viser altertavlen i Strandarkirkja øst for Grindarvik. Den første kirken her skal ha blitt reist på slutten av 900-tallet av tømmer hentet i Norge (foto MW privat; kilder: wikipedia; Ó. S. Ármannssonar «Tyrkjaránið Grindavík» på ferlir.is).
6 visninger

Comments


bottom of page