top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 9.april

Hellig sky: 9. april er minnedagen for Mikael Agricula og for det finske språket. Agricula var en finsk reformator og han ble den første lutherske biskop i Finland.

Michael Olavi Agricula ble født før 1510 i Pernå (Pernaja) i Finland. Fra 1529 var han sekretær for biskopen i Åbo. I 1535 reiste han til Wittenberg for å studere under Luther og Melanchthon. Tilbake i Finland ble han rektor ved Åbo katedralskole. Fra 1554 var han biskop i Åbo. Agricula var den første til å gi ut trykt litteratur på finsk. Han oversatte Det Nye Testamentet til finsk, og han blir kalt det finske skriftspråkets far. Vinteren 1557 reiste han til Russland for å mekle mellom Gustav Vasa og Ivan IV (den grusomme) av Russland. Freden ble sluttet i Novgorod den 2. april 1557. Agricula døde i sin slede under hjemreisen uken etter den 9. april i 1557. Han ble gravlagt i Viborg domkirke. Bildet fra commons.wikimedia.org viser maleriet «Agriculas død». Det er malt av den finske kunstmaleren Joseph Alanen i 1917 og utstilt i Tampere (Tammerfors) kunstmuseum (foto Taidemuseo Public Domain; kilder: finlandabroad.fi; wikipedia; snl.no).
8 visninger

Comments


bottom of page