top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig Sky - 8.februar

Hellig sky 8. februar: Elfleda av Whitby døde for 1310 år siden. Elfleda (Ælffled, Elfreda) ble født ca år 653. Hun var yngste datter til kong Oswiu av Northumbria og hans andre kone Enfleda. Både på mors- og på farssiden var hun barnebarn til de to første kristne kongene i Northumbria, Edwin og Oswald. Ett år gammel ble Elfleda overlatt til klosteret i Hartlepool og til grandtante Hildas omsorg. Faren Oswiu ville på denne måte bøte for sine mange synder. Han hadde forrådt sin onkel kong Oswin til døden (det er fort gjort å gå seg vill i alle disse angelsaksiske navnene som begynner på samme bokstav). Elfleda fikk det nok bedre i klosteret hos Hilda enn som en politisk salgsvare i kongens slott.

Elfleda ble ca 657 med Hilda til Whitby. Hun deltok i oppbyggingen av Hildas berømte kloster. Som Hildas elev fikk hun opplæring i all samtidens kunnskap og kunst og kultur. Da Elfledas mor Enfleda ble enke, kom også hun til Whitby. Hun ble abbedisse etter Hildas død i 680. I praksis var det nok den unge Elfleda som styrte. Elfleda etterfulgte sin mor som abbedisse.

Elfleda blir skildret som en venn for alle nødlidende som trengte hjelp. Hun var en av samtidens mest innflytelsesrike kvinner. Hennes brev viser at det fantes et nettverk av kvinnelige klosterledere over hele det kristne Europa. Hun var venn med Cuthbert av Lindisfarne, han helbredet henne fra lammelser. Og hun var en støttespiller for den Roma-vennlige biskop Wilfred. Elfleda hadde forsoningens nådegave. Hun meklet i politiske og kirkelige stridigheter. Hun førte den egenrådige biskop Wilfred tilbake til fellesskapet med kirken i det angelsaksiske Britannia.

Elfleda døde den 8. februar i 714 i Whitby. Bildet fra commons.wikimedia.org viser ruinene etter middelalderens klosterkirke i Whitby (foto Chris Kirk CC-BY-SA 2.0; kilder: wikipedia; celticsaints.org; earlybritishkingdoms.com; P.E. Odden på katolsk.no; R. Simpson i «Saints of the Isles»).

5 visninger
bottom of page