top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 7.april - Johannespasjonen

7. april er minnedagen for Johannes-pasjonen av Johan Sebastian Bach. I år er det 300 år siden den ble framført første gang. Det skjedde på langfredag 7. april 1724 i Nikolaikirken i Leizig.

Bach kom til Leipzig i 1723. Der var han musikalsk leder i alle fire bykirkene og på Tomas-skolen. Hver uke skrev han en kantate over søndagens bibeltekst. Denne ble framført med kor og orkester under søndagens gudstjeneste. En slik kantate varer i ca 20 minutter. Bibelteksten blir sunget av solister. Kor og menigheten svarer med salmevers. Seks slike kantater til helligdagene rundt julen ble til Bachs juleoratoriet.

I den stille uken før påsken ble lidelseshistoriene fra evangeliene lest og sunget. På langfredag ble pasjonen sunget etter teksten i Johannesevangeliet. Bach klarer i sin Johannes-pasjon å formidle hvordan Johannes framstiller Jesus på korset både som Guds lidende tjener og Guds seierrike sønn. Det tar ca to timer å fremføre hele pasjonen. Bach bearbeidet Johannes-pasjonen flere ganger i sin levetid. Det finnes mange vitnesbyrd der folk forteller hvor mye Bachs musikk og særlig hans pasjoner har grepet og velsignet dem. Bildet fra commons.wikimedia.org er fra en gudstjeneste 2014 i Nikolaikirken i Leipzig (foto Vitold Muratov CC-BY-SA 4.0; kilder: wikipedia; F.-O. Vatne og Th.E. Møller i ofo.no; J. Nicholas i udiscovermusic.com).
9 visninger

Comments


bottom of page