top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 6.mars - Camilla Collett

Hellig sky 6. mars: Camilla Collett var en norsk forfatter og kvinnesaksforkjemper. Hun hadde Jesus som forbilde og inspirasjonskilde i sin kamp for kvinners likeverd. Og hun ble selv et forbilde for mange. Samtidig var hun tydelig kritisk mot kvinneundertrykkende holdninger i kirkens historie og i samfunnet.

Camilla Wergeland ble født 23. januar 1813 i Kristiansand. Fra 1817 bodde familien på Eidsvoll prestegård der faren Nicolai var prest. Hun hadde fire søsken. Hun var søster til dikteren Henrik Wergeland. Camilla fulgte undervisningen som brødrene fikk hjemme på prestegården. Hun gikk ett år på pikeskole i Christiania, og to år på brødremenighetens skole i Christiansfeld i Danmark. Både som ung kvinne og som enke hadde hun flere utenlandsopphold og reiser i Europa.

I 1830-årene var Camilla ulykkelig forelsket i «familiefienden» Johan Sebastian Welhaven. Kulturstriden mellom ham og Camillas bror og far tillot ikke noe nært vennskap mellom Camilla og Welhaven. I 1841 giftet hun seg med Welhavens venn Jonas Collett. Han var jusprofessor i Kristiania. De fikk fire barn. De skrev noen essays sammen. Ektemannen døde allerede i 1851.

Camilla Collett var blitt enke da hun skrev sine kjente verk. Fra 1852-55 skrev hun romanen Amtmandens døttre. Den tematiserer kjærlighetsekteskap og fornuftsekteskap. Colletts kvinnesakstenkning er inspirert av både skoleoppholdet hos brødremenigheten og av kvinnesaksdebatten i Europa. Hun mente at kvinner og menn er ulike, men likeverdige. Kristus har skapt menn og kvinner som hverandres åndelige partnere.

Camilla Collett døde den 6. mars 1895 i Kristiania og ble gravlagt på Vår Frelsers gravlund. Bildet fra lokalhistoriewiki.no viser bronsestatuen utenfor Eidsvoll kirke laget av Ada Madsen 1977 (foto Stein Rune Pedersen CC-BY-SA 3.0; kilder: wikipedia; lokalhistoriewiki.no; K. Ørjasæter i snl.no; K. Ørjasæter i nbl.snl.no; minnekalenderen for fastetiden i facebookgruppen Ordo Crucis mars 2023).
10 visninger

Comments


bottom of page