top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig Sky - 6. februar

Hellig sky med minne- og merkedager: 6. februar er samefolkets dag, til minne om Elsa Laua Renberg og det første samiske landsmøte i 1917. Elsa Laula Renberg (1877-1931) ivret for samisk språk og kultur i Sverige og Norge. Metodistmenigheten i Trondheim åpnet sin kirkebygning til det første samiske landsmøte 6.-9. februar i 1917. Storsamfunnet må slippe til stemmene fra minoritetene.

6. februar er også minnedagen for biskop Mel på 400-tallt i Irland. Det var han som vigslet Bridget til nonne og biskop. Han støttet henne til å bli en leder i Guds kirke der hennes stemme ble hørt.

Mel skal ha vært en nevø til Patrick. Han var en av de 19 helgenbarna til Patricks søster Darerca. Noen mener at hun kanskje ikke var den biologiske moren til alle sammen, men en åndelig mor. 17 av hennes barn ble biskoper i Irland. Kirken i Irland var organisert som klosterkirker. Der var abbeder og abbedisser hovedlederne. Biskoper var bare ansvarlig for ordinasjoner.

Mel var først misjonsbiskop og «teltmaker»-misjonær i Ardagh midt i Irland. Han var gavmild og livnærte seg av sine henders verk. Han grunnla et kloster i Longford der han var en slags abbed-biskop.

I år 468 mottok Mel Bridgets nonneløfter. Mel leste vigselsbønnen for en biskop over Bridget. Kanskje han var uoppmerksom. Men han selv tolket det slik at dette var Den hellige ånds vilje. To år senere i 470 grunnla Bridget sitt berømte dobbeltkloster for kvinner og menn i Kildare. Biskop Mel døde i 488. Hans minnedager er både 6. og 7. februar. Bildet fra commons.wikimedia.org viser ruinene etter middelalderkirken i Ardagh, denne var viet til Mel (foto Laurel Lodged CC-BY-SA 3.0; kilder: wikipedia; celticsaints.org; omniumsanctorumhiberniae.com; P.E. Odden på katolsk.no; J. Schäfer i heiligenlexikon.de).

 8 visninger

Commentaires


bottom of page