top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky - 4. februar

Nithart var den første kjente kristne martyr («protomartyr») i Sverige. Han har sin minnedag både 3. februar sammen med Ansgar, og også dagen etter den 4. februar.

Ansgar blir kalt for «Nordens apostel». I år 830 reiste han til Birka i Sverige. Året etter ble han biskop av Hamburg med et særlig ansvar for misjonen i Norden. Fra 832 var han erkebiskop. Ansgar vigslet Gosbert (Gautbert) til misjonsbiskop for Sverige.

Gosbert reiste ca 835 til Birka. Han hadde med seg sin nevø Nithart. Nithart var født ca 800, trolig i Tyskland. Han var søstersønnen til Gosbert. De to bygde en kirke i Birka. Etter 10 år med kristen trosforkynnelse ble det en voldelig hedensk reaksjon. Kirken ble plyndret i år 845, og Gosbert ble lagt i lenker. Nithart ble halshogget foran øynene til sin onkel. Gosbert ble ført tilbake til kontinentet der han fortalte om vikingenes brutale herjinger. Gosbert ble senere biskop i Osnabrück.

Ansgars bispesete i Hamburg ble også ødelagt i 845, av danske vikinger. Ansgar flyttet da sitt bispesete til Bremen. Ca 851 år reiste Ansgar tilbake til Birka der han gjenopptok misjonsvirksomheten. Ansgar døde den 3. februar 865 i Bremen.

På flyfotoet fra commons.wikimedia.org ser vi Ansgarskapellet på Björkö i Mälaren i Sverige. Det ble reist i 1930 til 1100-års jubileet for den første kristne misjonen i Sverige (foto Johan Fredriksson CC BY-SA 3.0; kilder: wikipedia; svenskakyrkan.se; biblicalcyclopedia.com; P.E. Odden på katolsk.no; J. Schäfer i heiligenlexikon.de).
10 visninger

Comments


bottom of page