top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 3.juli

Hellig sky 3. juli: For 1550 år siden døde Germanus av Man. Han var en tidlig kristen misjonær og biskop på 400-tallet.

Germanus (også Garmon eller German eller Coemanus) ble født ca år 410 i Bretagne. På den tiden hadde mange kristne flyktet dit fra Britannia. Noen kilder nevner at Garmon var en nevø til Patrick av Irland. I hvert fall reiste han til Irland og ble en disippel av Patrick. Senere var han misjonær i Wales. Ca år 466 ble han biskop på øya Man i Irskesjøen. Germanus døde rundt år 474. Noen kilder hevder at han led martyrdøden i Normandie. Men det er flere personer med samme navn som nok er blitt blandet sammen. Det fantes blant annet en kjent biskop Germanus av Auxerre, han var trolig lærer for Patrick.

Bildet fra geograph.ie viser tidevannsøya St Patrick’s Isle utenfor Peel på vestkysten av Isle of Man. Der er ruinene etter Germanus-katedralen fra 1100-tallet. Den gangen hørte Isle of Man til Norge (foto Anne Burgess CC-BY-SA 2.0; kilder: wikipedia; celticsaints.org; P.E. Odden i katolsk.no; Ray Simpson i «Saints of the Isles»).
3 visninger

Comments


bottom of page