top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 29.februar - Johannes Kassian

Hellig sky 29. februar: Johannes Kassian (Cassianus) ble født ca år 360. Han var først munk i Betlehem. Deretter ble han ørkenmunk i Egypt. Så ble han elev hos biskop Johan Krysostomos i Konstantinopel. I 405 reiste han til Roma, og så videre til Marseilles. Ca år 415 grunnla han et munkekloster over graven til martyren St. Victor i Marseilles. Han grunnla også et kvinnekloster der. Gjennom sine skrifter gjorde han den østlige klostertradisjonen kjent i Vesteuropa. Han ble et bindeledd mellom østkirken og vestkirken. Hans skrifter fikk stor betydning for fremveksten av klosterbevegelsen i de keltiske landene.

Johannes Kassian døde rundt år 435. Han ble gravlagt i Abbaye-Saint-Victor. Relikviene ble brent under den franske revolusjonen. Bildet fra commons.wikimedia.org viser klosterkirken i Abbaye-Saint-Victor. Basilique Saint-Victor ble påbegynt i 1040. Kirken ble ødelagt under den franske revolusjonen, men den ble restaurert på 1800-tallet (foto Ocrho Public Domain; kilder: wikipedia; P.B. Halvorsen i snl.no; A. Mooney i celticsaints.org; P.E. Odden på katolsk.no; J. Schäfer i heiligenlexikon.de; J. Januschek i glaubenszeugen.de; Ray Simpson i «Saints of the Isles»).
9 visninger

コメント


bottom of page