top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 27.mars

Hellig sky 27. mars: Mester Eckhart var en kristen munk og mystiker som levde for 700 år siden. Eckhart von Hochheim ble født ca 1260 nær Gotha i Thüringen i Tyskland. Han ble dominikanermunk i Erfurt. Ca 1300 ble han magister (lærer) ved universitetet i Paris. Fra 1303 var han leder for dominikanere («prekenordenen») i Saksen og Bøhmen. Han reiste mye rundt og hold prekener som gjorde ham kjent som mystiker. Fra 1314 bodde han i dominikanerklosteret i Strassburg.

Eckhart lærte at noe av Guds avtrykk er i alt som finnes, selv om det skapte er forskjellig fra Skaperen. Vi søker en indre forening med Gud («unio mystica») som vil forvandle oss. Noe av Gud bor i oss mennesker: «Å bli den du er» er tittelen på en samling av Eckharts skrifter, oversatt til norsk og redigert av Jon Wetlesen. Eckharts tanker om den indre foreningen med Kristus ble av middelalderkirken avvist som kjetterske. I 1326 ble han anklaget i Avignon for å viske ut forskjellen mellom Gud og det skapte. Han døde i 1327 eller 1328 i Avignon eller Köln, før han fikk dommen. Flere av hans læresetninger ble den 27. mars i 1329 fordømt av paven.

Gjennom sin elev Johannes Tauler fikk Eckhart betydning for den protestantiske reformasjonen. I evangeliske kirker minnes Eckhart den 27. mars. Bildet fra commons.wikimedia.org viser «Meister Eckhart Tür» med tekst fra Joh 1,5, i den evangeliske Predigerkirche i Erfurt. Dette er den tidligere dominikanerkirken der Eckhart holdt sine prekener (foto Michael Sander CC-BY-SA 3.0; kilder: wikipedia; eckhart.de; eckhartsociety.org; meister-eckhart-erfurt.de; J. Schäfer i heiligenlexikon.de; J. Januschek i glaubenszeugen.de).
11 visninger

Comments


bottom of page