top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 25.mars

Hellig sky: 25. mars er Maria budskapsdag, eller «marimessen om våren» på primstaven. Ni måneder før jul hører vi engelen fortelle Maria om at hun skulle bli mor til verdens frelser og forsoner.

I dag er også minnedagen for Emilian Kowcz. Han døde for 80 år siden. Han er kjent som «presten fra Majdanek». Emil Kowcz (Omeljan Kowtsch) ble født 20. august 1884 i Galicja i Vest Ukraina. Området var den gangen del av Østerrike-Ungarn. Emils far var prest i den ukrainske gresk-katolske kirken. Dette er et ortodoks kirkesamfunn i fellesskap med den romersk katolske kirke. Emil gikk på videregående skole i Lviv (tidligere Lemberg og Lvov). Han giftet seg i 1910, og de fikk 6 barn. I 1911 ble han presteviet i den gresk-katolske kirken. Han ble menighetsprest i byen Peremyschljany i dagens Ukraina. Vest Ukraina var et område med et mangfold av etniske folkegrupper og forskjellige kristne kirke og med en stor jødisk befolkningsgruppe. Fra 1918 til 1939 lå landsdelen under Polen. Så ble området okkupert først av Stalin og så Hitler.

Emil Kowcz var en menneskevenn preget av kristen nestekjærlighet. Han tok seg av fattige og av foreldreløse barn. Han inviterte hjem ungdom fra forskjellige trosretninger. Han prekte mot hat mellom folkegruppene, han forsvarte minoritetene, og han hjalp jøder under nazi-okkupasjonen. I desember 1942 ble han fengslet av Gestapo. Fra august 1943 var han i konsentrasjonsleiren Majdanek. Der organiserte han hemmelige gudstjenester, og han var sjelesørger for både jødiske, polske, russiske og ukrainske fanger. I et brev til familien ønsket han ikke forbønn om å bli frigitt, men om å kunne bli værende i leiren for å trøste og ledsage sine medfanger. Han skrev at «alle her ber på sitt språk, og Gud forstår alle språk». Emil Kowcz døde den 25. mars i 1944. Den offisielle dødsårsaken var sykdom, andre kilder sier at han ble gasset i hjel.

Bildet fra commons.wikimedia.org viser en skulptur fra den gresk-katolske St. Georg-katedralen i Lviv der Emil Kowcz ble presteviet i 1911 (foto Aeou CC-BY-SA 4.0; kilder: wikipedia; J. Schäfer i heiligenlexikon.de).


10 visninger

Comments


bottom of page