top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 25.mai

Hellig sky 25.mai: Den angelsaksiske kirkehistorikeren Beda var munk og vitenskapsmann på overgangen til 700-tallet. Beda (Bede) «den ærværdige» (venerabilis) ble født ca 673 i Northumbria. 7 år gammel kom han til klosteret St. Peter i Wearmouth sør for Newcastle. Fra han var ti år bodde han resten av sitt liv i datter- og naboklosteret St. Paul i Jarrow. Der ble Beda en av de meste kunnskapsrike personene i sin samtid. Han skrev historiske og teologiske og vitenskapelige verk. Det meste vi vet om kirkehistorien på de britiske øyer fram til 700-tallet er tatt fra Bedas «anglernes kirkehistorie». I striden mellom den kontinentale kirke og de lokale keltiske kirkene favoriserte han romerske skikker og lære. Samtidig forteller han varmt og med stor respekt om keltiske og angelsaksiske helgener som levde hva de lærte. Beda var den første historiker som konsekvent brukte tidsregningen «etter Kristus» (Anno Domini). Han nøt stor respekt for sin fromhet og kunnskapsrikdom. Beda døde kvelden før himmelfart onsdag 25. mai i 735. Da hadde han akkurat fullført sin oversettelse av Johannesevangeliet.

Bildet fra commons.wikimedia.org viser den gamle Beda-stolen i St. Pauls-kirken i Jarrow med korparti fra 600-tallet. I over 50 år feiret Beda gudstjeneste der hver dag (foto Jerrye and Roy Klotz, MD CC-BY-SA 3.0, kilder: wikipedia; P.E. Odden på katolsk.no; J. Schäfer i heiligenlexikon.de; J. Januschek i glaubenszeugen.de; Ray Simpson i «Saints of the Isles»).
1 visninger

Comments


bottom of page