top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 24.juni

Hellig sky md minne- og merkedager: 24. juni er St. Hans-dagen til minne om døperen Johannes. Han ble født et halvt år før Jesus.

24 juni er også minnedagen for Thøger. Han ble født ca tusen år senere, i Thüringen. Thøger (også Theodgar eller Dieter) studerte i England. Han var blant de engelske prestene som i begynnelsen av 1000-tallet dro som misjonærer til Norge. Her ble han kapellan for Olav den hellige. Etter nederlaget ved Stiklestad i 1030 reiste han til Thy i Vendsyssel i Danmark. Der bodde han som eneboer ved en kilde. Han bygde seg en kirke av kvister. Han døde den 24. juni ca år 1065 og ble gravlagt i sin kirke. Noen år senere ble kvistkirken erstattet av en steinkirke og Thøger ble skrinlagt der. Steinkirken ble revet i 1547. Grunnmuren til denne er synlig på Vestervig gamle kirkegård. Fra 1110 bygde augustinermunker et kloster ved siden av Thøgers steinkirke. Den 30. oktober i 1117 ble skrinet flyttet til Vestervig klosterkirke. Denne tidligere klosterkirke brukes som soknekirke i dag. Den er Danmarks største landsbykirke. Lodbjerg kirke som er Danmarks minste soknekirke ligger også i samme prestgjeld. På bildet fra commons.wikimedia.org er Vestervig kirke (foto ChristianRK CC-BY-SA 3.0; kilder: wikipedia; snl.no; P.E.Odden i katolsk.no; J.Schäfer i heiligenlexikon.de; namenstage.katholisch.de).
5 visninger

Comments


bottom of page