top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 24.februar - Carl Olof Rosenius

Hellig sky 24. februar: Carl Olof Rosenius var en svensk vekkelsespredikant. Han fikk stor betydning i de nordiske landene.

Rosenius ble født den 3. februar 1816 i Norrland. Hans far var prest og hans mor var prestedatter. Carl Olof vokste opp i et «leser»-miljø der Luthers rettferdiggjørelse alene ved troen var sentral, sammen med brødremenighetens glade vekkelsessanger. Han fikk åndelig veiledning av sjelesørgeren Maja-Lisa Söderlund.

Rosenius begynte å studere teologi, men han sluttet på grunn av både sykdom og dårlig økonomi og anfektelser. Universitetsteologien gav ham ikke det han lette etter. Han ble medarbeider til den skotske metodistpastor George Scott i Stockholm. Han fortsatte arbeidet etter at Scott ble bortvist fra Sverige i 1842. Rosenius var en av grunnleggerne bak Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.

Fra 1855 var han predikant i Fosterlandsstiftelsens Betlehemskyrkan i Stockholm. I mange år var han redaktør for bladet «Pietisten». Bladet fikk en stor utbredelse. Der utgav han sin kommentar til Romerbrevet.

Teologisk var Rosenius opptatt av rettferdiggjort alene ved Guds nåde: «Kom som du er …». I motsetning til haugianismen og andre vekkelsesbevegelser hadde han mindre fokus på loven og boten og det nye livet («… og bli som oss»). Rosenius ble kritisert for at han la for lite vekt på helliggjørelsen. Han var tilbakeholden når det gjaldt å formulere etiske krav til det kristne livet. Han så at det kunne bli en fare for selvrettferdighet. Sangene til Lina Sandell er preget av Rosenius’ vektlegging av Guds nåde: «O Jesus, åpne du mitt øye så jeg kan se, hvor rik jeg er».

Carl Olof Rosenius døde den 24. februar i 1868. På bildet fra commons.wikimedia.org er gravstøtten på Johannes-kirkegården i Stockholm (foto Raphael Saulus Public Domain; kilder bl.a. wikipedia; H. Flottorp i snl.no; O.E. Stensland i bibelsk-tro.no; arven.net).


4 visninger

Comments


bottom of page