top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 22.februar - Carl Bloch

Hellig sky 22. februar: Carl Bloch var en dansk kunstmaler. Han ble særlig kjent for sine kristusbilder. Han var sin tids mest berømte danske maler.

Carl Bloch ble født 23. mai 1834 i København. Han studerte på Kunstakademiet hos den kjente Wilhelm Marstrand. Fra 1859 til 1866 bodde Bloch i Holland, Frankrike, og Italia. I Holland ble han veldig inspirert av Rembrandts verker. I løpet av oppholdet i utlandet utviklet han seg til en senromantisk historiemaler. I Italia ble Carl Bloch kjent med Alma Trepka fra København. De giftet seg i mai 1868 og de fikk 8 barn. Alma døde i 1886. Carl Bloch døde den 22. februar 1890 i København.

Bloch ble viden kjent for sine 23 scener fra Kristi liv som han malte til Frederiksborg slottskirke. Han malte også flere altertavler. Kopier av hans bilder finnes på mange altertavler i Danmark. Hans kristusbilder er høyt verdsatt i dansk indremisjon og også hos mormonene i USA.

Bildet fra commons.wikimedia.org viser maleriet «Kristus i Getsemanehagen» på Fredriksborg slotskirke (Public Domain; kilder: wikipedia; snl.no; carlbloch.org; Weilbachs Kunstnerleksikon på kulturarv.dk).
10 visninger

Comments


bottom of page