top of page
  • Mecky Wohlenberg

Hellig sky 21.februar - Lars Levi Læstadius

Hellig sky 21. februar: Lars Levi Læstadius var en svensk-samisk botaniker og språkforsker, og prest. Han ble født den 10. januar 1800. Faren var av fattig presteslekt, og alkoholiker. Både mor og far var av samisk ætt. Lars vokste opp med svensk språk i hjemmet. Som ungdom lærte han seg lulesamisk, og senere også finsk.

Flere i slekta var opptatt av naturen og plantelivet. Læstadius begynte med botaniske studier. Han ble med på flere forskningsreiser der han tegnet plantene. Han vakte oppsikt som en lovende botaniker. Men han tok teologiske studier. Fra 1826 var han prest i Karesuando, i Sveriges nordligste menighet på grensen til Finland. Finsk ble prekenspråket hans. Han møtte mye fattigdom i forbindelse med alkoholmisbruk. I 1827 giftet han seg med Brita Katarina Alstadius. De fikk 15 barn, tre av dem døde unge.

1842 ble Læstadius prost for de samiske områdene. På sin tiltredelsesreise møtte han Milla Clementsdatter den 1. januar 1844. Hun forklarte ham nåden. Han ble grepet av vekkelsen. Millas vitnesbyrd forandret hans prekener. De ble mer fargerike og veldig direkte i fordømmelsen av menneskelig synd. De ble trykt og lest opp i hjemmene. På grunn av Lappland-unntaket i konventikkelplakaten var det lovlig med møter uten prest til stede. Synd og tilgivelse og nestekjærlighet var sentrale temaer i hans forkynnelse. Lekfolk kan tilsi hverandre ordet om tilgivelse. Vekkelsen spredte seg til samiske områder i Norge også.

Fra 1849 var Læstadius prost i Pajala. Øvrigheten likte ikke hans klare ordelag om synd. Derfor fikk læstadianerne fra 1853 holde sine egne gudstjenester innenfor den svenske statskirken. Lars Levi Læstadius døde den 21. februar 1861 i Pajala. Bildet fra commons.wikimedia.org viser altertavlen i Jukkasjärvi kyrka øst for Kiruna. Den er laget av den svenske billedkunstneren Bror Hjort i 1958: På høyre side preker Milla Clementsdatter for Læstadius, på venstre side preker Læstadius for samene (foto NilssonHarHund Public Domain; kilder: wikipedia; lokalhistoriewiki.no; T. Rasmussen på snl.no; J. Schäfer i heiligenlexikon.de; glaubenszeugen.de).
7 visninger

Comments


bottom of page